Strategic Relationship Management

Organizacijos, siekiančios užsitikrinti ilgalaikį klestėjimą, privalo vystyti ir palaikyti tvarius santykius su aplinka, kurioje veikia. Tokiai užduočiai tradicinių viešųjų ryšių ir reklamos paslaugų nebepakanka – fragmentiška jų prigimtis neleidžia užmegzti visavertiškai verslo augimo potencialą išnaudojančių santykių su aktualiomis interesų grupėmis.
Mūsų siūlomas sprendimas – strateginio santykių valdymo paslaugos. Šis visiškai naujas, holistinis metodas integruoja verslo, rinkodaros, prekės ženklų ir socialinių bei humanitarinių mokslų įžvalgas, todėl leidžia mums perorientuoti ir išplėsti mūsų partnerių požiūrį į savo verslą ir jo aplinką. Užtikrindami tikslingą elgesio suderinamumą visais veiklos lygiais, mes įgaliname mūsų partnerius puoselėti prasmingus ir tvarius santykius su suinteresuotomis šalimis ir taip maksimizuoti vertės augimą.